Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑ.ΔΥ.Μ),

Του Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑ.ΔΥ.Μ),

 

  • Δικαιούχος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  • Συνδικαιούχος ΥΠΟΥΡΓΕΙ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • TAGS