Μετεγκατάσταση οικισμού Ποντοκώμης – Κοζάνη

  • Δικαιούχος ΚΟΖΑΝΗ
  • Συνδικαιούχος ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • TAGS