Επέκταση “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟΥ” Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «Επέκταση και Βελτίωση των Εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου Κοζάνης ¨Μαμάτσει層 Προϋπολογισμού : 72.400,00€ (με Φ.Π.Α.).

 

 

  • Δικαιούχος ΚΟΖΑΝΗ
  • Συνδικαιούχος ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • TAGS