Ειδικό Εκπτωτικό Τιμολόγιο Ηλεκτρικού Ρεύματος

Του Ειδικού Εκπτωτικού Τιμολογίου Ηλεκτρικού Ρεύματος,